Oczywiście. Transport nie jest stałym kosztem, koordynacja logistyki transportu, w której specjaliści mają lepszą widoczność i przyjemność stale zmieniających się zmiennych, jest kluczowym aspektem do obniżenia kosztów.